Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρωθυπουργό – Κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής- Οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα των αγροτών

Επί σειρά ετών το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα παρουσιάζει διαρκή μείωση, καταλαμβάνοντας την τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ.  Μεταξύ των ετών 1996-2007 μειώθηκε κατά 24%, ενώ αντίθετα ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 5%. Μόνο την διετία 2006-2007, οι απασχολούμενοι στην αγροτική παραγωγή μειώθηκαν κατά 40.000, ενώ το ποσοστό αγροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού μειώθηκε από το 17% σε περίπου 9,5%.

Επειδή η βαθύτατη κρίση στην αγροτική παραγωγή απαιτεί ριζοσπαστικές πολιτικές και στρατηγικό σχεδιασμό προς όφελος των μικρών, μεσαίων και ιδιαίτερα των νέων αγροτών, ώστε η αγροτική οικονομία να γίνει βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

•    Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει το αγροτικό εισόδημα, θα εγγυηθεί τιμές στα αγροτικά προϊόντα πάνω από το κόστος παραγωγής και κλείσιμο της ψαλίδας τιμών παραγωγού-καταναλωτή ;

•    Τι μέτρα θα λάβει ώστε να σταματήσουν οι παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις της Α.Τ.Ε και η ληστρική εκμετάλλευση όλων των τραπεζών και με ποιο τρόπο θα ενισχύσει τις δομές κοινωνικής μέριμνας και υγείας στην ύπαιθρο;

•    Πως θα διασφαλίσει ένα νέο πλαίσιο Κ.Α.Π. που θα στηρίζει το αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν και τη ριζική ανακατανομή των πόρων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρών και μεσαίων αγροτών;

 Ο ερωτών βουλευτής

Αλέξης Τσίπρας