Ερώτηση Προέδρου της Κ.Ο., Αλ.Τσίπρα και του βουλευτή, Μ.Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β.

Από το 1999 λειτουργεί η σχολή Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» με διάρκεια φοίτησης δύο έτη και με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης του Ε.Κ.Α.Β. με εξειδικευμένο προσωπικό.

Παρά όμως την πληθώρα πιστοποιημένων-διπλωματούχων διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, απόφοιτων της σχολής του Ε.Κ.Α.Β., ακόμη και σήμερα σε θέσεις που θα έπρεπε να στελεχώνονται αποκλειστικά από διπλωματούχους πιστοποιημένους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ, σε θέσεις που προκηρύσσονται ζητούνται απλά πληρώματα ασθενοφόρου.

 Σε ό,τι αφορά δε στο πεδίο της ιδιωτικής διακομιδής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διότι στη στελέχωση των ιδιωτικών ασθενοφόρων  δεν απαιτείται να υπάρχει εξειδικευμένο και καταρτισμένο πλήρωμα.

Επίσης, ενώ με το Π.Δ. αρ.62/2007 (ΦΕΚ Α αρ. 70/22 Μαρτίου 2007) καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου», ωστόσο κανένας διασώστης δεν έχει πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επειδή ο χώρος της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας είναι ζωτικής σημασίας και το επίπεδο και η ποιότητα της προνοσοκομειακής φροντίδας είναι άμεσα συνυφασμένη με την έκβαση και την πορεία κάθε περιστατικού.

Επειδή το Ε.Κ.Α.Β. αποτελεί μια υπηρεσία που η ειδίκευση και επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού του αποτελεί προαπαιτούμενο για την καλή λειτουργία του.

Επειδή δεν είναι δυνατόν από δω και στο εξής οι προκηρύξεις σχετικά με προσλήψεις για πληρώματα Ε.Κ.Α.Β. να μην αφορούν τους πάνω από 1500 αδιόριστους πιστοποιημένους & διπλωματούχους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.    Ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο του υπουργείου σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση  και αναβάθμιση του Ε.Κ.Α.Β. αλλά και την πλήρη στελέχωση του από πιστοποιημένους-διπλωματούχους απόφοιτους του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. με ειδικότητα «Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β.»;

2.     Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε εφεξής οι θέσεις σε ασθενοφόρα του Ε.Σ.Υ. να καλύπτονται από διπλωματούχους του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. με ειδικότητα «Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β.»;

3.    Προτίθεται να εξετάσει την θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων στη στελέχωση και των ιδιωτικών ασθενοφόρων ώστε να υπάρχει και εκεί εξειδικευμένο και καταρτισμένο πλήρωμα με δίπλωμα-πιστοποίηση από τη σχολή του Ε.Κ.Α.Β.;

4.    Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η επαγγελματική άδεια άσκησης της εν λόγω ειδικότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τσίπρας Αλέξης

Κριτσωτάκης Μιχάλης