Ερώτηση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα προς τον υπουργό οικονομικών με θέμα: Αναστολή Πλειστηριασμών

Ο Ν. 3814/10  (ΦΕΚ 3/Α/12-1-2010-άρθρο δεύτερο παράγραφος 3) τροποποίησε  το άρθρο  5 της από  16-9-2009 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ 181 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) το οποίο  ανέστελλε ως τις 31-12-2009 τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται για  ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 €, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Η τροποποίηση  όρισε την ισχύ της αναστολής  τους μέχρι 30-6-2010.

Στις 16-6-2010 ψηφίστηκε νέα τροπολογία παράτασης της αναστολής μέχρι τις 31-12-2010.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αναστολή παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

Με διάταξη του εφαρμοστικού νόμου, δόθηκε νέα παράταση μέχρι 31-12-2011.

Δεδομένου ότι :

• Παράλληλη πορεία ακολουθεί και γίνεται σκληρότερη  η επίθεση στους εργαζόμενους με νέες αυξήσεις  των φόρων, έκτακτες εισφορές, απολύσεις, μετατάξεις και εργασιακή εφεδρεία, με την οικονομική κατάσταση όλων των εργαζόμενων και ειδικότερα των οφειλετών, να γίνεται δραματικά χειρότερη.

• Η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της κύριας κατοικίας επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τους οφειλέτες, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή.

• Παρότι ο νόμος τροποποιήθηκε, προβλέποντας πλέον τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, παραμένει δυσεφάρμοστος, καθώς και πάλι επιβαρύνει τόσο τον οφειλέτη με πρόσθετα έξοδα, όσο και τη δικαιοσύνη με επιπλέον διαδικασίες.

Ερωτάται ο  κ. Υπουργός

1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε το Ν. 3869/2010, ώστε να αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο;

2. Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών, τουλάχιστον μέχρι  31-12-2014;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Α.ΤΣΙΠΡΑΣ