Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. Αλέξη Τσίπρα και της βουλευτού Ηρώς Διώτη με θέμα: “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων”

Τον Ιούνιο του 2009 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων με μέγιστη απόδοση 10ΚW» (ΦΕΚ Βʼ 1079/4.6.2009)  εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στην στέγη”, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να εγκαθιστούν φ/β στις στέγες των σπιτιών τους και να μεταπωλούν το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ με ευνοϊκή τιμή πώλησης.

Όμως, στο κεφάλαιο 3 του άρθρου 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης αναφέρεται πως το πρόγραμμα, που θα έχει διάρκεια έως το 2019, «αφορά σε όλη την Επικράτεια  με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα  με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά».   

Με άλλα λόγια, εξαιρούνται από το πρόγραμμα οι πολίτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, αν και η εγκατάσταση και χρήση φ/β στα  νησιά θα μείωνε τις απαιτήσεις φορτίων αιχμής, θα ενίσχυε το εισόδημα των κατοίκων και θα πρόσφερε θέσεις εργασίας.

Η αιτιολόγηση περί αδυναμίας του μη διασυνδεδεμένου συστήματος να δεχθεί την παραγόμενη ενέργεια των φ/β δεν μπορεί να ευσταθεί καθώς εκτός του ότι τα φ/β καλύπτουν φορτία αιχμής, το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες αδειοδότησης μεγάλων αιολικών μονάδων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά χωρίς να εγείρεται ζήτημα αστάθειας του δικτύου.   

Επειδή είναι απαράδεκτο να υπάρχει διάκριση στην μεταχείριση Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το Σύνταγμα,

Ερωτάται  η κυρία Υπουργός:

1.    Σκοπεύετε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες  ώστε να μπορέσουν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές της Ελλάδας να συμμετάσχουν στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων”, χωρίς καμιά εξαίρεση;

2.    Τι  έχει γίνει σʼ αυτή την κατεύθυνση από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας;

3.    Ποιός είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για να ενισχύσει και να επισπεύσει την εκμετάλλευση των ΑΠΕ από τους οικιακούς καταναλωτές και αυτοπαραγωγούς, προκειμένου να διαχυθούν τα οικονομικά οφέλη στην κοινωνία και να εξισορροπηθεί το κόστος που θα καταβληθεί από τους καταναλωτές για την αγορά της ενέργειας από ΑΠΕ στις πολύ υψηλές τιμές που προβλέπει ο νέος νόμος 3851/2010;

4.    Με το δεδομένο των πολλών ρυθμίσεων και νόμων, θα υπάρξει μια σαφής ενημέρωση-καμπάνια προς τους οικιακούς καταναλωτές με οικονομοτεχνικά στοιχεία σχετικά με την απόσβεση της αρχικής επένδυσης και τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξης Τσίπρας

Ηρώ Διώτη