Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα, με θέμα: Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ-Καταφύγια Άγριας Ζωής

Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ-Καταφύγια Άγριας Ζωής

Την  έβδομη χειρότερη θέση κατέχει η Ελλάδα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.  όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς ούτε ο αριθμός, ούτε η έκταση των προστατευόμενων περιοχών καλύπτει τις ανάγκες του Δικτύου Natura 2000, για την αποτελεσματική προστασία των πτηνών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) οι οποίες θα καθορίζουν τις ζώνες προστασίας των περιοχών Natura με τις επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες έχουν εκπονηθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις. Και σε αυτές που έχουν εκπονηθεί το κυνήγι απαγορεύεται μόνο στα προϋπάρχοντα καταφύγια άγριας ζωής που συχνά δεν έχουν καμιά σχέση με τις ζώνες που προτείνονται στις ΕΠΜ.

Η αρμόδια επιτροπή που εξέτασε το θέμα επισήμανε ότι ενώ η Ελληνική Δημοκρατία έχει ταξινομήσει 163 ΖΕΠ, μόλις το 10% περίπου έχουν αποτελέσει «αντικείμενο πράξεως χαρακτηρισμού»  από την  Εθνική Νομοθεσία και τυγχάνουν συνεπώς, ειδικού καθεστώτος προστασίας. Οι  υπόλοιπες υπόκεινται σε ιδιότυπα και ετερόκλητα νομικά καθεστώτα, ανεπαρκή για να συμβάλουν στην απαιτούμενη προστασία των οικοτόπων και τη βιοποικιλία  των  πτηνών.

Το  καθεστώς απόλυτης προστασίας για τις χαρακτηρισμένες ως Εθνικούς Δρυμούς ΖΕΠ, ισχύει ως προς τον πυρήνα των δρυμών, με αποτέλεσμα , να μην μπορούν να προστατευτούν από ενδεχόμενες βλαπτικές δραστηριότητες στο σύνολό τους.

Το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει τη χώρα μας για ανεπαρκή προστασία των προστατευόμενων περιοχών ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) του δικτύου NATURA 2000, γεγονός που συνιστά παραβίαση της Οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (79/409/ΕΟΚ).

Οι δραματικές κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη μας, αποτέλεσμα του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου της χώρας μας, του τρόπου ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού μας, έχουν αλλάξει συνήθειες και τρόπους ζωής σε όλα τα ζώα και φυτά, που δυστυχώς γι αυτά, μοιράζονται τη ζωή τους στην ίδια γη. Σε πολλά κυρίως πουλιά, αλλά και θηλαστικά, έχει αποσταθεροποιηθεί ακόμα και η αναπαραγωγική περίοδος.

Στα περισσότερα άγρια ζώα στη χώρα μας έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός τους, όχι κύρια από το κυνήγι, αλλά από τη δραματική καταστροφή των βιοτόπων, από πυρκαγιές, αποψίλωση δασών και δασικών εκτάσεων, εκτροπή ποταμών, ανεξέλεγκτη άντληση υδάτων, νόμιμη και αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση, παρεμβάσεις “τουριστικής αξιοποίησης” κ.α.

Όλη αυτή η αλλαγή του τοπίου, έχει αναγκάσει πολλά είδη να μετακινηθούν, να αλλάξουν τόπους “κατοικίας” και συνήθειες, με αποτέλεσμα να γίνονται ευάλωτα σε αρρώστιες και άλλους κινδύνους.

Η  επαναχάραξη των Καταφυγίων Άγριας Ζωής και ο επανασχεδιασμός των Ζωνών Προστασίας με βάση τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, είναι επιβεβλημένος. Στο 2010, έτος βιοποικιλότητας, η αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στη φύση, επιβάλλεται όχι μόνο από οικολογική ευαισθησία, αλλά και λόγους αισθητικής και πολιτισμού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την επαρκή προστασία των ΖΕΠ, ώστε να μη διασύρεται η Ελλάδα με καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;  

2.    Προτίθεστε να προχωρήσετε στην εκπόνηση ΕΠΜ σε όλες τις περιοχές Natura 2000

3.    Προτίθεστε να προχωρήσετε στο χαρακτηρισμό και την προστασία περισσότερων προστατευόμενων περιοχών, όπως απαιτείται για την επαρκή προστασία των πτηνών και του φυσικού περιβάλλοντος;

4.    Θα προχωρήσετε στην επαναχάραξη των καταφυγίων Άγριας Ζωής;

Ο ερωτών βουλευτής

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ